Kontakt
Strona Główna
O Stowarzyszeniu
Galeria zdjęć
Nasze wspomnienia
Sekcje sportowe
Sprawozdania
Komunikaty
Rekomendacje
Podziękowania Certyfikaty
"Anwil dla Włocławka"
zajęcia z dziećmi
 
   
 
 

STOWARZYSZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „EUROINTEGRACJA"

we Włocławku
 

I. DANE ORGANIZACYJNE

Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Eurointegracja" z siedzibą 87-800 Włocławek ul. Chopina 10/12 jest stowarzyszeniem działającym na rzecz ogółu społeczności.

Jest wpisane do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę (Prezydenta Miasta Włocławka) pod pozycją nr 11/2002.

Statyczny numer identyfikacyjny REGON 340017939

Nr NIP 888-285-72-20

Uchwałą Nr2/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sportowego Niepełnosprawnych „Eurointegracja" odbytego w dniu 28.04.2011 r. w sprawie wyboru władz na kolejną kadencję został n/w Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Po kilku zmianach następujących w kolejnych latach, w roku 2014 w skład Zarządu wchodzą:


  1. Prezes Stowarzyszenia - Barbara Schwarz